Uw kind onze zorg

KINDERDAGVERBLIJF AmSTERDAM
Kinderdagverblijf Het Kinderhonk verzorgt professionele kinderopvang in Amsterdam. Als ouder wilt u het allerbeste voor uw kind, wij bieden opvang die daarop aansluit.

  lees meer

Nieuwe vestiging

OPEN DAG bIJ KINDERHONK STAD
Kom vrijdag a.s. kennismaken!    

        
lees meer

Wenperiode

HET IS OOK EEN HELE STAP
Zowel voor het kind als de ouders zijn de eerste dagen in een kinderdagverblijf soms moeilijk. Het is ook een hele stap.


lees meer